Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Greenpeace: Drop into the Ocean (2005)


Take a deep breath and imagine the oceans... Short Greenpeace documentary outlining the threats to our oceans and what can be done to restore their health produced in 2005.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου